توجه! ارسال باینری فقط برای استفاده مراکز خاصی در نظر گرفته شده است.
1.قبل از ارسال باینری از دستگاه دریافت اطلاعات شود.
2.در صفحه ارتباط با دستگاهها گزینه فرستادن باینری را انتخاب کرده سپس گزینه انتخاب فایل و بعد با انتخاب فایل مورد نظر، آنرا را به دستگاه ارسال کنید.
3.بعد از ارسال باینری تنظیم تاریخ وساعت انجام شود.
توجه:ارسال باینری فقط با ارتباط مستقیم کابل RS232 انجام میشود.
در صورت بروز هر گونه مشکل لطفا با شماره تلفن 88001802 تماس حاصل فرمائید.