سخنران:

پرفسور علی اکبر جلالی

پدر فناوری اطلاعات ایران

استاد دانشگاه ویرجینیای غربی و علم وصنعت

موسس اولین روستای اینترنتی و شهرهای الکترونیکی

توضیحات: فناوری اینترنت اشیاء بستر انقلاب صنعتی چهارم را می سازد و بزودی 50 میلیارد شی در کنار 8

میلیارد جمعیت جهان باهم در تعامل خواهند بود. این صنعت با سرعت درحال توسعه است و بی اطلاعی از

آن باعث ضرر و زیان بسیاری از سازمان ها، شرکت و نهادهای بخش دولتی و خصوصی خواهد شد.

در این سمینار علاوه بر معرفی این فناوری کاربردهای مختلف آن در حوزه های مختلف و با تاکید در حوزه منابع

انسانی مورد توجه خواهد بود.

زمان برگزاری سمینار اول: 96/4/31 ساعت: 14 الی 15:30 مکان برگزاری: غرفه جهان گستر کد 1

زمان برگزاری سمینار اول: 96/5/1 ساعت: 14 الی 15:30 مکان برگزاری: غرفه جهان گستر کد 2جهت رزرو و اخذ گواهی شرکت در سمینار کد روز مورد نظر خود را به شماره 30043001802 تا تاریخ 96/4/27 ارسال نمایید.