در غرفه جهان گستر پارس خواهید دید :

 • ارائه خدمات مشاوره به منظور رفع چالش های کنترل و مدیریت پرسنل، افزایش کارایی و کاهش هزینه های پرسنلی
 • ارائه آخرین دستاوردهای حوزه سخت افزار در مدیریت منابع انسانی
 • برگزاری سمینار با حضور پروفسور علی اکبر جلالی پدر فناوری اطلاعات ایران
 • رونمایی از امکانات جدید نرم افزار تحت وب مدیریت منابع انسانی در زمینه حضور و غیاب و کنترل تردد:
  • ایجاد گردش الکترونیکی درخواست ها بدون کاغذ در سازمان
  • ارائه گزارش های هوش تجاری برای پایش لحظه ای اطلاعات
  • پشتیبانی از قوانین خاص سازمانی نظیر قانون بهره وری در موسسات بهداشت ودرمان
 • نوآوری های جهان گستر
  • پشتیبانی از قوانین درخواست های پرسنلی (مرخصی، ماموریت، اضافه کار و ...)
  • سبد عملکرد پرسنلی