الگوریتم مطابقت:

این الگوریتم برای مقایسه اثر انگشت مورد نظر با نمونه اثر انگشت ذخیره شده در سنسور مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور تصویر اصلی با اثر انگشت قرار گرفته بروی سنسور از لحاظ ویژگی های خاص هر اثر انگشت مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد.

پیش پردازش:

این عمل با فیلتر کردن و از بین بردن برخی از نقص های عکس به بالا رفتن کیفیت کمک می نماید. همانطور که در مقالات قبلی اشاره شده، در الگوریتم بررسی جزئیات اثر انگشت، یک عکس سیاه و سفید 8 بیتی از انگشت تهیه می شود. یکی از دلایل این می باشد که عکس مورد نظر به تصاویر 1 بیتی تبدیل می شود که 1 برای برآمدگی های و صفر برای فرو رفتگی‌های شیار اثر انگشت می باشد. در نتیجه برجستگی ها با رنگ مشکی نمایش داده می شود و فرو رفتگی ها با رنگ سفید نمایش داده می شود. این عمل به نمایش بهتر خطوط اثر انگشت و از بین رفتن برخی نقص ها کمک می کند.
علاوه بر این دو مرحله دیگر نیز برای بهبود کیفیت تصویر ورودی وجود دارد: استخراج جزئیات و حذف جزئیات اشتباه
در استخراج جزئیات یکی از روش هایی که مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم نازک کردن خطوط می باشد که بر اساس آن پیکسل های اضافی در عکس حذف می شوند. در نتیجه تصویر خطوط نازک شده اثر انگشت با یک شناسه منحصر به فرد شناخته می شوند و می توان عملیات بیشتری را در نتیجه انجام داد. پس از استخراج جزئیات، حذف جزئیات اشتباه مورد نیاز می باشد زیرا به علت عدم ثبت صحیح ممکن است ارتباط بین خطوط به درستی صورت نگرفته باشد و این اتفاق باعث پایین آمدن دقت تشخیص اثر انگشت گردد.

الگوریتم های مبتنی بر الگو (یا مبتنی بر تصویر):

در این روش مقایسه ای بین اثر انگشت ذخیره شده با اثر انگشت مورد نظر بر اساس الگوها (کمانی، حلقوی، مارپیچی) صورت می پذیرد. این روش نیازمند این می باشد که عکس اثر انگشت همجهت با عکس ذخیره شده باشد. برای اینکار، الگوریتم نقطه مرکزی عکس و نقطه مرکزی اثر انگشت را پیدا می کند. هر الگو شامل نوع، سایز و جهت اثر انگشت می گردد که در نهایت الگوی ثبت شده با اثر انگشت مورد نظر بصورت گرافیکی مورد مقایسه قرار می گیرد تا مشخص گردد در یک زاویه قرار گرفته‌اند.


بازگشت