غرفه نماينده شركت جهان گستر پارس در نمايشگاه الكامپ با استقبال وسيع بازديدكنندگان روبرو شد.در اين نمايشگاه محصولات كنوني شركت نظير دستگاه هاي حضور و غياب كارتي و اثر انگشت و كيوسك هاي اطلاع رساني به نمايش در آمد.
همچنين دستگاه هاي حضور و غياب تشخيص چهره كه در آينده ايي نزديك به مشتريان محترم ارائه خواهد شد نيز به نمايش در آمد. بازديدكنندگان از استان گيلان و استان هاي همجوار از غرفه شركت سيستم پرداز گيل نماينده جهان گستر پارس در شهر رشت بازديد كردند.
در نمايشگاه الكامپ گيلان، غرفه نماينده شركت در شهر رشت به عنوان غرفه نمونه از ديدگاه تكنولوژيك و غرفه آرايي انتخاب شد.