در آذر ماه 1395 تفاهم نامه ای بین شرکت جهان گستر پارس رادن و بنیاد نیکوکاری آفتاب دیار کریمان منعقد گردید. بر اساس این توافق نامه مشتریانی که تمایل داشته باشند مبلغی را برروی فاکتور دستگاه حضور و غیاب خود بعنوان حمایت از بنیاد مذکور اضافه نمایند ، این شرکت نیز معادل همان مبلغ از بنیاد حمایت خواهد نمود