performanceevaluation

ارزیابی عملکرد360 درجه

  • جزئیات
  • امکانات
  • مشخصات فنی
  • دانلود
images
  • #

ارزیابی 360 درجه
بازخور360درجه( DEGREE FEEDBACK360) یک روش مناسب در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرایند، سیکل کاملی است که خلاصه بازخوری از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می کند. بعضی از سازمانها بازخور را برای یک بخش از سازمان و به طور سیستماتیک انجام می دهند. بازخور به افراد کمک می کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی‌کنندگان مهم مقایسه کنند. این ارزیابی‌کنندگان می تواند شامل همکاران، زیردستان، مدیران و حتی مشتریان، عرضه‌کنندگان و اعضای اتحادیه باشند. برنامه بازخور چند منبعی و بازخور 360 درجه از روشهای توسعه یافته فرایندهای ارزیابی عملکرد، بررسیهای سازمانی و بازخور مشتری (بخشی از مدیریت کیفیت جامع) استخراج شده است. سیستم‌های بازخور 360 درجه به دلیل رواج ساختارهای تیمی و سازمانی مسطح‌تر و همچنین در واکنش به مشکلاتی که با سیستم‌های مدیریت عملکرد سنتی وجود داشته، توسعه یافته است. تعاریف مختلفی از این فرایند ارائه شده است. به طور کلی بازخور 360 درجه یا بازخور چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده های جمع آوری شده از سرپرستان، همکــــــــاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد.
فرایند بازخور 360 درجه، جمع ادراکات مرتبط با رفتار یک فرد است. بنابراین، برنامه بازخور 360 درجه، درصدد است تا توجه افراد را به رفتار خود در محیط کاری و نحوه‌ای جلب کند که بر سایر اعضای سازمان (که با آنها کار می کند) تاثیر می گذارند.
ارزیابی 360 درجه اطلاعات ورودی بازخور را از یک رویکرد تک بعدی بالا به پایین به رویکرد چند بعدی (زیردستان، همکــاران و مشتریان) عمومیت می بخشد و می تواند یک «ارزیابی بدون مرز» باشد. از این لحاظ مفهـوم بـــازخور 360 درجــه به نظر می رسد، با رویکرد تئوری سازمان بدون مرز متناسب باشد. واژه‌های متداولی که برای بازخور 360 درجه استفاده می شود؛ عبارتند از: «ارزیابی ذی نفعان»، «بازخور چند معیاره»، «ارزیابی سیکل کامل»، «ارزیابی چند منبعی»، «ارزیابی همکار - زیردست»، «ارزیابی عملکرد گروه»، «ارزیابی چند دیدگاهی». بازخور 360 درجه با بازخور چند منبعی همخوانی زیادی دارد. آنها یک سیستم ارزیابی چند منبعی ارائه می کنند که متداولترین منابع ارزیابی به‌کار گرفته شده در آن عبارتند از: روسا، زیردستان، خود فرد، همکاران و غیره.....

 

سامانه ارزیابی 360 درجه رادن با توجه به زیرساخت های سامانه مدیریت منابع انسانی رادن امکانات زیر را در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد:
• امکان ارزیابی 360 درجه برای هر فرد با توجه به چارت سازمانی.
• تعریف گروه های کاربری.
• تعریف سوالات ارزشیابی.
• تعریف دسته بندی سوالات (رفتاری، سازمانی و ...).
• تعریف دوره های ارزیابی.
• تعریف ضرایب ارزیابی نسبت به نوع دسته بندی و انتصاب آن به گروه های تعریف شده.
• مشاهده گزارشات ارزیابی با توجه به سطوح دسترسی تعیین شده.
• نعریف وزن و ضریب برای سوالات ، پاسخ ها و پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها
• امکان خود ارزیابی و ملایسه نتایج آن با ارزیابی دیگران

 

زبان برنامه نویسی PHP
سیستم عامل قابل نصب بر روی تمام سیستم عامل ها (Cross Platform)
وب سرویس وب سرویس(Res tful)
دیتا بیس پشتیبانی کامل از انواع دیتابیس های کوچک و بزرگ Oracle / SQL SERVER / MY SQL و ...
امنیت اطلاعات امنیت اطلاعات بسیار بالا و جلوگیری از حملات Sniffing / spoofing
نوع خروجی امکان تهیه خروجی از تمامی گزارشات بصورت انتخابی با فرمت ها TXT و Excell و SCV و JSon و ...
اطلاع رسانی امکان اطلاع رسانی تمامی رخدادهای سیستم به پرسنل و یا مدیران از طریق EMAIL / SMS مانند تایید مرخصی درخواست شده

دریافت فایل