خدمات قبل از فروش

مشاور تخصصی:

مشاور تلفنی و حضوری برای مشتریان در راستای نیاز سنجی ایشان و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع نیازهای مشتریان با درنظر گرفتن جمیع شرایط مشتری بهترین خدمات در این پخش می باشد لازم به ذکر است این خدمات بدون در نظر گرفتن حجم خرید مشتری بصورت یکسان برای کلیه مشتریان فراهم می باشد.

ارائه دمو:

ارائه دموی نرم افزارها بصورت حضوری و آنلاین و ارائه دموی سخت افزارها نیز جزء این خدمات می باشد. در زمان ارائه دمو علاوه بر معرفی نرم افزارها و سخت افزارهای تولیدی شرکت و توضیح کلیه قابلیتها و امکانات موجود ، نسبت به نیاز سنجی همزمان نیز اقدام می گردد و پیشنهاداتی بسته به نیازهای مشتری در خصوص اعمال شخصی سازی در نرم افزار و یا انتخاب سخت افزار نیز ارائه می گردد.