فرم درخواست نمایندگی

جهان گستر پارس همواره پذیرای همکاران گرامی در شهر ها و شهرستان های دیگر میهن عزیزمان است. اگر تمایل دارید به شبکه گسترده نمایندگان جهان گستر پارس بپیوندید، فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما به زودی با شما تماس خواهند گرفت.

نام خانوادگی
نام خانوادگی...
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید!
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید!
نام
نام...
لطفا نام خود را وارد نمایید!
لطفا نام خود را وارد نمایید!
ایمیل
ایمیل خود را وارد نمایید...
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید!
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید!
شماره تلفن همراه
تلفن همراه خود را وارد نمایید...
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید!
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید!
میزان تحصیلات
  • - انتخاب کنید -
  • دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکتری
- انتخاب کنید -
لطفا یک گزینه را اتنخاب نمایید.
لطفا یک گزینه را اتنخاب نمایید.
شماره محل کار
شماره محل کار...
لطفا شماره محل کار خود را وارد نمایید.
لطفا شماره محل کار خود را وارد نمایید.
سابقه کار قبلی
سابقه کار قبلی...
لطفا سابقه کاری خود را وارد نمایید!
لطفا سابقه کاری خود را وارد نمایید!
منطقه نمایندگی
منطقه مورد نظر برای دریافت نمایندگی...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
محل نمایندگی
نشانی دقیق محل...
لطفا نشانی دقیق محل را وارد نمایید.
لطفا نشانی دقیق محل را وارد نمایید.
متراژ عرصه
متراژ عرصه...
لطفا متراژ عرصه محل را وارد نمایید.
لطفا متراژ عرصه محل را وارد نمایید.
نمایندگی به صورت
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید !
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید !
کپی شناسنامه یا کارت ملی
حداکثر حجم فایل ۳ مگابایت
کپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی...
لطفا کپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی را وارد نمایید!
لطفا کپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی را وارد نمایید!
توضیحات
توضیحات...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!