راهکار بیمارستانی

راهکار ما برای بیمارستان ها

کاتالوگ راهکار بیمارستانی

راهکار بیمارستانی: بی شک تمام فعالین حوزه منابع انسانی و بخصوص حضور و غیاب توافق دارند که حضور و غیاب در بیمارستان ها همواره جزء مسائلی بوده که به خاطر پیچیدگی های فراوان در بسیاری از مراکز درمانی کشور عملاً به واحدهای کوچک درون بیمارستان سپرده شده و مدیریت ارشد تقریباً هیچ کنترلی در این خصوص ندارد. راهکار بیمارستانی شرکت سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار می تواند مدیریت حضور و غیاب پرسنل در بیمارستان ها را مانند سایر سازمان ها و شرکت ها به وضعیت عادی بازگرداند.

شرکت سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار به منظور پشتیبانی حضور و غیاب در بیمارستان ها از قابلیت های منحصر به فرد نرم افزار حضور و غیاب تحت وب خود استفاده نموده و با برخی شخصی سازی نسخه بیمارستانی نرم افزار تحت وب حضور و غیاب رادن را منتشر نموده است.

چالش های عمده در حضور و غیاب بیمارستانی را می توان به صورت زیر فهرست کرد.

 1. شیفت های پیچیده
 2. جابجایی شیفت های بین پرسنل
 3. مجموعه قوانین بهره وری نظام بهداشت و درمان
 4. چالش های پرسنل بیمارستان و دستگاه های تشخیص اثر انگشت
 5. پراکندگی مکانی
 6. ورود و خروج نامنظم پرسنل
 7. شیفت های oncall

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب رادن با استفاده از امکانات منحصر به فرد می تواند نیازهای مجموعه های بیمارستانی و درمانی بزرگ را برآورده سازد، این نرم افزار به راحتی شیفت های پیچیده interns (کارآموزان پزشکی) و پرستاران را پوشش داده و با استفاده از کنسول جابجایی شیفت می تواند شیفت های جانشین و جایگزین را پوشش داده و به سادگی موضوع پیچیده جابجایی شیفت و ساعات کاری بین پرسنل بیمارستان را پوشش داده و نظام مند نماید.

نرم افزار حضور و غیاب رادن این امکان را ایجاد می کند که در هر بخش از بیمارستان امکان ویرایش ساعات کاری و شیفت ها به صورت اختصاصی برای آن بخش فراهم شده و شرایط ویژه هر بخش توسط کاربران همان بخش در نرم افزاری تعریف شده و مورد استفاده قرار گیرد در عین حال مدیریت منابع انسانی بیمارستان هم همزمان به کلیه تغییرات و اقدامات صورت گرفته نظارت و تسلط دارد.

همچنین مجموعه قوانین معروف به قانون بهره وری در نرم افزار حضور و غیاب ویژه بیمارستان ها تعریف شده و برای استفاده در دسترس کارکنان است. نرم افزار تحت وب رادن این قابلیت را ایجاد می کند که با توجه به ورود و خروج پرسنل و مقایسه ساعات تردد با شیفت های تعریف شده اضافه کار، کسری کار و تعجیل در خروج را به دقت محاسبه کرده و نتایج را در اختیار مدیریت بیمارستان قرار دهد. همچنین با توجه به انعطاف پذیری ساعات کاری در نرم افزار حضور و غیاب رادن و امکان تعریف دور کاری می توان شیفت های oncall را برای پرسنل بیمارستانی تعریف نمود.

با توجه به این که عموماً بیمارستان های دارای مبادی ورودی و خروجی متعدد هستند و پرسنل می توانند از مبادی دیگری نیز ورود و خروج داشته باشند، استفاده از دستگاه هایی با قابلیت ارسال خودکار تردد ها جهت روزآمد بودن داده های نرم افزار پیشنهاد می گردد. همچنین با توجه به اینکه پرسنل بیمارستان دائماً با آلودگی در محیط کار در تماس هستند و همواره مجبور هستند دست های خود را با استفاده از شوینده ها ضدعفونی نمایند به دلیل امکان از بین رفتن آثار انگشت به علت تماس مداوم به شوینده ها، استفاده از دستگاه های اثر انگشتی به هیچ وجه پیشنهاد نمی گردد و برای بیمارستان ها استفاده از دستگاه های تشخیص چهره نظیر RF620 , RF800 , RF900 پیشنهاد می گردد.

پکیج پیشنهادی به مجموعه های بیمارستانی به شرح زیر می باشد.

 1. نرم افزار حضور و غیاب تحت وب رادن (نسخه بیمارستانی)
 2. کنسول جابجایی شیفت
 3. کنسول تابلو اعلانات جهت اطلاع رسانی عمومی
 4. دستگاه های حضور غیر تشخیص چهره RF620, RF800, RF900