راهکار دانشگاه ها

راهکار دانشگاه ها

راهکار ما برای دانشگاه ها

حضور و غیاب در دانشگاه ها نیز مانند سایر مؤسسات و سازمان ها جزء مسائل اساسی مدیریت منابع انسانی است.

چالش هایی که دانشگاه ها را در حوزه حضور و غیاب درگیر می نماید را می توان به اختصار به شرح زیر فهرست کرد:

  1. پراکندگی های مکانی دانشکده ها
  2. شیفت های نامنظم
  3. شیفت های نگهبانی و حراست
  4. قوانین خاص حضور و غیاب در مؤسسات آموزشی
  5. جابجایی پرسنل در دانشگاه ها
  6. تعداد زیاد پرسنل

در حالت کلی برای سازمانی با ابعاد یک دانشگاه به خصوص اگر دارای پراکندگی مکانی و تعدد ساختمان ها و دانشکده ها، نیز باشد، گزینه اول در خصوص نرم افزار، استفاده از نرم افزار تحت وب است که با استفاده از قابلیت ها این نرم افزار می توان شیفت های پیچیده و نامنظم و ساعات کاری مختص نگهبانان و حراست دانشگاه ها را پوشش داد و با در اختیار قرار دادن پنل کاربری به هر کارمندی می توان رابطه کارمندان به واحد اداری مخصوص مسائل حضور و غیاب را بسیار کاهش داد و با استفاده از کنسول درخواست ها کلیه درخواست های و مأموریت اضافه کار و … را به صورت اتوماسیون در آورده و فرایند های بدون کاغذ (paperless) را در سازمان جاری نمود.

قوانین خاص مجموعه های آموزشی را می توان از طریق شخصی سازی های خاص هر مجموعه به سادگی پوشش داد و انواع قوانین خاص این مجموعه ها را به صورت شخصی برای ایشان ایجاد و برای استفاده در اختیار ایشان قرار داد.

جابجایی پرسنل در دانشگاه ها نیز جزء مسائلی است که با استفاده از قابلیت خاص نرم افزار حضور و غیاب جهان گستر و چارت سازمانی در این نرم افزار به آن پرداخته و مشکلات ناشی از این امر در سازمان به حداقل رسانده شده است. همچنین با استفاده از قابلیت های این نرم افزار حضور و غیاب می توان سوابق مربوط به پست های سازمانی قبلی و پیشنهادی قبلی افراد را به سادگی مشاهده و بررسی کرد.

با توجه به تعداد پرسنل یک دانشگاه و پراکندگی دانشکده ها و ساختمان های یک دانشگاه راهکار برای دانشگاه ها پیشنهاد می گردد از دستگاه هایی که قابلیت ارسال خودکار تردد ها به نرم افزار داشته باشند استفاده کرد به همین منظور دستگاه های RF900, RF800 در سری دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره و دستگاه Raden در سری دستگاه های اثر انگشت برای استفاده در دانشگاه ها پیشنهاد می گردد.