امضای تفاهم نامه همکاری مشترک :

شرکت سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در راستای کاهش هزینه های بهره برداری از دستگاه‌های حضور و غیاب این شرکت، با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، خدمات ویژه ای به شرکت های تابعه ارائه خواهد نمود

در پی انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و مهندسی استان تهران، اعضاء این انجمن زین پس می توانند از خدمات خاص این شرکت بهره مند گردند.

لازم به ذکر است ارائه خدمات خاص به این شرکت ها منوط به دریافت و ارائه معرفی نامه کتبی از انجمن صنفی است.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و مهندسی استان تهران با بیش از ۴۰۰ عضو یکی از انجمن های صنفی مهم در استان تهران می باشد.

اعضاء این انجمن مسئولیت های گوناگونی را در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی بزرگ در سطح استان و کشور عهده دار می باشند.

یک پاسخ