هنگامی که وارد نرم افزار حضور و غیاب موبایلی می شویم، دو شیوه ی کلی وجود دارد:

با استفاده از مرورگر (Browser) موبایل و اپلیکیشن هایی که برای جست و جوی صفحات وب در موبایل وجود دارد، یک نرم افزار وب بیس یا یک پوسته ی وب را که با یک اپلیکیشن ویندوزی در تماس است، آن ها را مرور کنیم. این یک حالت است که همان طور که گفته شد، خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

حالت دوم این است که یک اپلیکیشن نرم افزار حضور و غیاب برای موبایل نوشته شود؛ اپلیکیشن هایی که کارهای مختلفی را انجام می دهند. اپلیکیشن مورد نظر باید با نرم افزار و دیتابیس اصلی ارتباط بگیرد و گزارش های موردنظر را ایجاد کند. این طبیعتاً حالتی است که به کد نویسی احتیاج دارد. شما باید بدانید که برای چه سیستم عاملی چنین اپلیکیشنی را طراحی و تولید می کنید؛ به طور مثال سیستم عامل اندروید است یا بر مبنای سیستم عامل آی او اس باید نوشته شود، یا به سیستم عامل ویندوز موبایل نیاز داریم. این را در نظر داشته باشید تا بتوانید نرم افزارهای مورد نظر را تحلیل نمایید. این حالت دیگری است که شما می توانید با اپلیکیشن های موبایلی کار کنید.

اکنون این اپلیکیشن موبایلی چه امکاناتی را قرار است در اختیار ما قرار دهد؟

عمدتاً اپلیکیشن های موبایل به این منظور ایجاد می شوند که بتوانند یک سری از امکانات نرم افزار را در محیطی که خارج از محیط کار است، فراهم کنند؛ به طور مثال، شخصی که برای انجام مأموریت به شهر دیگری رفته، با استفاده از امکانات گوشی موبایل و نرم افزار تحت وب یا همان پوسته بتواند درخواست مرخصی، مأموریت، اضافه کار و … را خارج از محیط شرکت ارسال کند و هم چنین، از تأیید یا رد این درخواست ها مطلع شود. این عمل از سمت کاربر است.

مدیر هم باید بتواند هر جایی که هست، حداقل گزارش ها یا اگر نرم افزار این قابلیت را داشته باشد، گزارش های کاملی را ارائه کند. در هرحال، حداقل میزانی از گزارش ها را فراهم و نمایی کلی از وضعیت حضور و غیاب کارکنان درون شرکت را به مدیر یا مسئولی که خارج از شرکت است، ارائه کند. این شاید مهم ترین کاری باشد که یک نرم افزار موبایلی حضور و غیاب برای مدیر نرم افزار انجام دهد. نرم افزار تحت وب یا اپلیکیشنی که نوشته شده است، بتواند خارج از محدوده ی شرکت ثبت ورود و خروج را انجام دهد یا اینکه بتواند درخواست مرخصی، مأموریت یا اضافه کار خودش را ثبت کند.