23TH elecopm

حضور پر رنگ جهان گستر پارس در نمایشگاه الکامپ 1396

حضور پر رنگ جهان گستر پارس در نمایشگاه الکامپ 1396

حضور پر رنگ جهان گستر پارس در نمایشگاه الکامپ 1396 1396 دی 16

شرکت جهان گستر پارس در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ شرکت نمود ، در این نمایشگاه 35000 مشتری این شرکت از جدید ترین نوآوری های این شرکت در زمینه سیستم های تشخیص چهره و نرم افزار تحت وب بازدید کردند

در این نمایشگاه جهان گستر در فضای برابر 180 متر پذیرای مشتریان خود از سراسر کشور بود ، این شرکت در زمانبندی های مختلف از نرم افزار جدید حضور و غیاب  تحت وب خود رونمایی کرد و ایشان را با ویژگی های این نرم افزار آشنا نمود.

مهمترین ویژگیهای این نرم افزار به شرح  زیر است:

  • ایجاد گردش الکترونیکی درخواست ها بدون کاغذ در سازمان
  • ارائه گزارش های هوش تجاری برای پایش لحظه ای اطلاعات
  • پشتیبانی از قوانین خاص سازمانی نظیر قانون بهره وری در موسسات بهداشت ودرمان
 • نوآوری های جهان گستر
  • پشتیبانی از قوانین درخواست های پرسنلی (مرخصی، ماموریت، اضافه کار و ...)
  • سبد عملکرد پرسنلی

 

گالری