دستگاه حضور و غیاب


دستگاه حضور و غیاب چه کاربردی دارد؟!

اندازه گیری میزان حضور پرسنل در محل کار توسط دستگاه حضور و غیاب انجام می شود، چرا که با وجود تمام پیشرفت هایی که در حوزه علم مدیریت منابع انسانی در دهه های گذشته رخ داده است همچنان کنترل ورود و خروج پرسنل و یا حضور و غیاب پرسنل همچنان به عنوان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد و بهره وری و نظم سازمانی پرسنل می باشد.

باید در نظر داشت که اگرچه همیشه ارتباط مستقیمی بین کیفیت عملکرد پرسنل و زمان حضور افراد در محل کار وجود ندارد ولی با توجه به قابل اندازه گیری بودن این مشخصه در کارکرد پرسنل، این شاخص به عنوان مهمترین شاخص در محاسبه حقوق ماهانه کارکنان مورد استفاده قرار گرفته و در نرم افزار حقوق و دستمزد همواره برای انواع محاسبات به این فاکتور ها مراجعه می گردد.

این دستگاه ها با استفاده از شیوه های مختلف نظیر کارت های پرسنلی و یا مشخصه های زیستی ( بایومتریک ) مثل اثر انگشت ، مشخصات چهره افراد و یا تصویر عنبیه افراد از حضور افراد در محل کار اطمینان حاصل کرده و زمان ورود و خروج پرسنل را ثبت و نگهداری کرده و داده های خود را از طریق درگاه های ارتباطی در اختیار نرم افزار حضور و غیاب قرارداده و این نرم افزار با تحلیل داده های دستگاه علاوه بر محاسبه میزان حضور پرسنل سایر مؤلفه های مربوط به حضور و غیاب نظیر میزان اضافه کار ، کسر کار ، غیبت ، تاخیر ، تعجیل در خروج ، مرخصی ساعتی ، مرخصی روزانه و ماموریت درون شهری و ماموریت خارج شهر پرسنل را محاسبه کرده و گزارشات مورد نیاز مدیران را در اختیار ایشان قرار می دهند.

انواع دستگاه های حضور و غیاب جهان گستر پارس

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه RF600

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه RF800

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

دستگاه V800

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF500

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF620

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900

دستگاه کنترل تردد عنبیه

دستگاه کنترل تردد عنبیه

.