گیت کنترل تردد ادواتی برای ایمنی و کنترل بیشتر

گیت های کنترل تردد ابزار هایی هستند که در سازمانها  و در بسیاری اماکن عمومی به منظور کنترل آمد و شد به قسمت های مختلف از آنها استفاده می شود با توجه به درجه امنیتی سازمان می توان از انواع گیت ها ی سه اهرمی تا گیت های قدی به منظور عدم نفوذ به فضاهای مورد نظر استفاده کرد .
از جمله مکان هایی که از گیت های کنترل تردد استفاده می شود می توان به مراکز نظامی ، ورزشگاه ها، سازمان های دولتی نظیر وزارت خانه ها و امثال آنها و همچنین سازمان هایی که مراجعین خاص دارند نام برد، از این فناوری در ایستگاه های اتوبوس و  مترو و حتی سالن های سینما و امکان عمومی دیگر نیز به منظور جلوگیری از ورود افراد بدون بلیط استفاده می شود.

در انبار موجود نمی باشد

گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد G1100

گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد G701

.