سبد خرید
سبد خرید

تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب TF7000

۶۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

دستگاه حضور و غیاب TF7500

۱۰۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

دستگاه حضور و غیاب TF8500

۹۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

دستگاه حضور و غیاب TF9000

۱۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

دستگاه حضور و غیاب TF9500

۲۰۹٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

دستگاه حضور و غیاب VL1000

۲۰۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

دستگاه حضور و غیاب VL1500

۱۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

دستگاه حضور و غیاب VL500

۱۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

برای مشاورۀ رایگان، در اولین فرصت با شما تماس می‌گیریم.

-
Hidden