دستگاه کنترل تردد عنبیه

دستگاه تشخیص عنبیه
دستگاه تشخیص عنبیه
tcp/ip

دستگاه کنترل تردد عنبیه شرکت جهان گستر پارس دارای ویژگی های منحصر بفردی می باشد . تشخیص هویت با عنبیه یکی ازدقیق ترین روش های شناسایی افراد می باشد.

.