دستگاه RF800

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره RF900

دستگاه تشخیص چهره RF800 توانایی ذخیره 1000 چهره و 100000 تردد را دارد. از ویژگی های منحصر بفرد این دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره ذخیره عکس افراد هنگام تردد و همچنین ثبت تردد از طریق اثر انگشت می باشد.

.