دستگاه V800

برای دریافت قیمت و نحوی سفارش با ما تماس بگیرید.

تماس بگیرید...
کارت خوان بدون تماس
tcp/ip
آلارم صوتی
رزرو غذا

دستگاه حضور و غياب V800 قدیمی ترین دستگاه حضور و غياب سامانه هوش تجاری مدیریت پایدار می باشد که همچنان در حال تولید است.

.