ویدئوی رضایت نامه شرکت انجمن خیریه بانوان گرگان در سال ۱۳۹۹


ارسال فایل اعلام رضایت از دستگاه جهان گستر پارس رادن
فرستنده:انجمن خیریه بانوان گرگان

تصویر رضایت نامه

ارسال شده توسط: مریم سادات نبوی – انجمن خیریه بانوان گرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

.