ویدئوی رضایت نامه شرکت تدارکاتی و مهندسی ماشین آلات فرا آسیا در سال ۱۳۹۹


رضایت نامه شرکت تدارکاتی و مهندسی ماشین آلات فرا آسیا در سال ۱۳۹۹

تصویر رضایت نامه

ارسال شده توسط: عبدالرضا یزدی – تدارکاتی و مهندسی ماشین آلات فرا آسیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

.