ویدئوی رضایت نامه شرکت شرکت گندم ریزان پردیس در سال ۱۳۹۹


ویدئو رضایت نامه از دستگاه توسط شرکت گندم ریزان پردیس برای شرکت جهان گستر پارسارسال گردید.

ارسال شده توسط: پرویز دهقان – شرکت گندم ریزان پردیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

.