ویدئوی رضایت نامه شرکت نمایندگی کد ۶۱۱ بیمه سامان در سال ۱۳۹۹


فرم رضایت نامه و فیلم اعلام رضایت به پیوست ارسال می‌گردد.

تصویر رضایت نامه

ارسال شده توسط: محسن ممبینی – نمایندگی کد ۶۱۱ بیمه سامان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

.