ویدئوی رضایت نامه شرکت هادی قدوسی جوهری در سال ۱۳۹۹


تقدیر وتشکر مراتب رضایتمندی ازعملکرد این شرکت درخصوص نرم افزار حضوروغیاب وپشتیبانی وهمچنین ارائه خدمات مربوطه که موجبات تسهیل امور را که به ارمغان آورده است اعلام داشته و آرزوی موفقیت روزافزون برای آن شرکت وپرسنل محترم دارم.

تصویر رضایت نامه

ارسال شده توسط: هادی قدوسی جوهری – هادی قدوسی جوهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

.